Tw鎩 koszyk

Zawarto嗆 Twojego koszyka:
41 produkt闚
o warto軼i: 20529.00 z Zobacz koszyk
    Kategoria: Producent:  

Szybki kontakt

Firma Ryspol Ryszard Cie郵achowski

37-100 ζ鎍ut, Wysoka 421C
NIP: 815-127-45-67
 

rozmowa g這sowa
rozmowa tekstowa
609-785-670 [SONY]
605-577-300 [Panasonic]
8203955

biuro@cyfrowyswiat.net.pl


p豉tnoci.pl

« Wstecz    Jeste tutaj: Strona g堯wna / Regulamin

Regulamin

Regulamin sprzeda篡 towarów i us逝g za pomoc sklepu internetowego cyfrowyswiat.net.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Ryspol Ryszard Cie郵achowski , adres: Wysoka 421c, 37-100 ζ鎍ut, wpisana do Ewidencji dzia豉lno軼i Gospodarczej pod numerem 1700 przez Wójta Gminy ζ鎍ut, REGON 690667132, NIP 815-127-45-67, zwana dalej Firm, dzia豉 na rynku pod nazw cyfrowyswiat.net.pl i umo磧iwia kupowanie towarów i us逝g, przy pomocy: sieci elektronicznej (Internet – pod adresem www.cyfrowyswiat.net.pl, zwany dalej Sklepem) lub telefonicznej (numer telefonu 609 785 670 lub 605 577 300).

2. Administratorem danych osobowych jest Firma.

3. Regulamin okre郵a zasady kupowania produktów w sklepie cyfrowyswiat.net.pl

4. Podmiotem uprawnionym do dokonywania zakupów w Sklepie, zwanym dalej Klientem mo瞠 by jedynie:

a. Osoba fizyczna, która ma uko鎍zone 18lat i jest zameldowana w Polsce

b. Osoba prawna , której siedziba znajduje si na terytorium Polski

c. Spó趾a prawa handlowego, nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej, której siedziba znajduje si na terytorium Polski


§2. Towary i ceny

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych przez Sklep, s produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu, w chwili sk豉dania zamówienia przez Klienta.

2. Sklep zawiera jedynie przybli穎ne dane o stanach magazynowych i jego tre嗆 nie mo瞠 by podstaw do 瘸dnych roszcze wobec Firmy. Firma poinformuje Klienta o braku danego towaru niezw這cznie po stwierdzeniu tego faktu. W celu skontaktowania si z Klientem Firma wykorzysta dane kontaktowe, podane przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie.

3. Oferta przedstawiona w Sklepie nie jest ofert handlow w rozumieniu postanowie Kodeksu Cywilnego.

4. Ceny wszystkich produktów znajduj帷ych si w ofercie Sklepu s wyra穎ne w Z這tych Polskich i zawieraj podatek VAT

5. Podstawowym dokumentem potwierdzaj帷ym dokonanie zakupu jest faktura konsumencka (Faktura VAT fiskalna), na 篡czenie Klienta wystawiamy faktur VAT. Niezb璠nym do wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta danych firmy wraz z numerem NIP.

6. Ceny podane w Sklepie s wa積e tylko w ofercie internetowej i nie obowi您uj w sklepach stacjonarnych Firmy.

7. Koszty przesy趾i i pobrania za towary pokrywa Klient, chyba 瞠 strony postanowi inaczej.


§3. Formy p豉tno軼i i wysy趾a

1. Wysy趾i zamówie z這穎nych w Sklepie realizowane s przez

a. Firm kuriersk – szybkie i bezpieczne wysy趾i realizowane przez firm kuriersk DPD. Przy wyborze tej formy wysy趾i Klient otrzymuje informacj o numerze listu przewozowego, dzi瘯i czemu mo瞠 郵edzi losy przesy趾i na witrynie firmy kurierskiej – www.dpd.com.pl. Nieodp豉tnym ubezpieczeniem obj皻e s tylko przesy趾i o warto軼i nie przekraczaj帷ej 5000z brutto.

b. Poczt Polsk - forma wysy趾i dost瘼na wy陰cznie dla przesy貫k o wadze do 5kg, których warto嗆 nie przekracza 1 500z brutto. Przesy趾i t form nie s obj皻e ubezpieczeniem. Koszt przesy趾i pocztowej z ubezpieczeniem ustalany jest indywidualnie.

c. Transport w豉sny Firmy – w szczególnych przypadkach Firma mo瞠 zaoferowa w豉sny transport do klienta. Ta forma dostarczenia towaru ustalana jest indywidualnie.

d. Odbiór osobisty - w szczególnych przypadkach Firma mo瞠 zaoferowa odbiór osobisty przez klienta. Ta forma dostarczenia towaru ustalana jest indywidualnie.

2. Odbiór przesy趾i od firmy kurierskiej musi by potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwil pokwitowania na Klienta przechodzi prawo w豉sno軼i towaru oraz wszelkie ryzyka zwi您ane z posiadaniem i u篡tkowaniem, a w szczególno軼i ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. Odbieraj帷 towar Klient jest zobowi您any do sprawdzenia, czy przesy趾a nie posiada uszkodze powsta造ch podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecno軼i pracownika firmy kurierskiej „Protoko逝 szkody” oraz niezw這cznego kontaktu z Firm.

4. W przypadku transportu realizowanego przez Poczt Polsk, czas dostawy jest zgodny z zasadami i regulaminem Poczty Polskiej. Firma nie bierze odpowiedzialno軼i za opó幡ienia dostarczenia przesy趾i wynikaj帷e z b喚dów i opó幡ie Poczty Polskiej.

5. Formy p豉tno軼i wykorzystywane przy zakupach w Sklepie

a. Przelew – przedp豉ta na rachunek bankowy Firmy. Zap豉ta za zamówiony towar wraz z kosztami transportu przed dokonaniem wysy趾i przez Firm. Kwota jak nale篡 przes豉 na konto b璠zie widoczna w koszyku, w procesie zamawiania oraz w e-mailu potwierdzaj帷ym przyj璚ie zamówienia. Towar zostanie wys豉ny po zaksi璕owaniu wymaganej sumy na koncie Firmy.

b. Przesy趾a pobraniowa – p豉tne przy odbiorze. Zap豉ta za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firm kuriersk, Poczt Polsk lub pracownika Firmy. Podczas dostarczenia pobierana jest równowarto嗆 faktury zawieraj帷ej koszty transportu. Warto嗆 zamówionego towaru op豉canego za pobraniem nie mo瞠 przekracza 10 000z.

c. P豉tno嗆 przez p豉tno軼i.pl – zap豉ta za zamówiony towar wraz z kosztami transportu przez system p豉tno軼i.pl. Wykorzystuj帷 t form p豉tno軼i mo積a zap豉ci za towar karta kredytow lub przelewem internetowym, korzystaj帷 z mo磧iwo軼i jakie oferuje system p豉tno軼i.pl. W przypadku tej formy p豉tno軼i warto嗆 faktury powi瘯szana jest o 3% na poczet kosztów obs逝gi zlecenia w p豉tno軼i.pl

d. Raty 畝giel – p豉tno嗆 ratalna przez system ratalny 畝giel S.A. Zap豉ta za zamówiony towar bez kosztów transportu w formie ratalnej na podstawie umowy sporz康zonej na zasadach ustalonych przez 畝giel S.A.

6. Numer konta Firmy oraz pozosta貫 dane potrzebne do dokonania przelewu przekazane zostaj w e-mailu potwierdzaj帷ym z這瞠nie zamówienia.


§4. Reklamacje i gwarancje

1. Zgodnie z Ustaw z dnia 2 marca 2000 roku O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialno軼i za Szkod Wyrz康zon przez Produkt Niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Klient mo瞠 zrezygnowa, w drodze odst徙ienia, z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, sk豉daj帷 stosowne o鈍iadczenie na pi鄉ie w ci庵u 10 dni od daty odebrania przesy趾i. Zwracany produkt nie mo瞠 nosi znamion u篡tkowania lub zniszczenia i musi by dostarczony wraz z oryginalnym opakowaniem, wszelkimi dokumentami i rachunkiem niezw這cznie, nie pó幡iej ni w terminie 14 dni od daty odst徙ienia. Adres, na jaki zostanie dostarczony zwrócony produkt ustalany jest indywidualnie drog mailow lub telefoniczn. Firma zobowi您uje si do zwrotu pieni璠zy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot dokonywany jest przelewem, na konto podane przez Klienta lub przekazem pocztowym, na adres podany przez Klienta. Koszty zwi您ane z transportem towaru zwracanego pokrywa Klient.

2. Prawo do odst徙ienia od umowy, o którym mowa w §4 pkt. 1 regulaminu, nie przys逝guje Klientowi w przypadku:

a. Nagra audio i video oraz zapisanych na no郾ikach programów komputerowych po usuni璚iu przez Klienta ich oryginalnego opakowania

b. 安iadcze o w豉sno軼iach okre郵onych przez Klienta w z這穎nym przez niego zamówieniu lub 軼i郵e zwi您anych z jego osob

c. 安iadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zu篡ciu

3. Je瞠li zamówienie nie mo瞠 zosta zrealizowane z powodu braku dost瘼no軼i towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drog telefoniczn lub e-mailem o mo磧iwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie Klientowi towar zast瘼czy. W takim przypadku Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez konsekwencji.

4. Ró積ice wynikaj帷e z indywidualnych ustawie i specyfikacji technicznej komputera klienta (kolor, proporcje, rozmiar, itp.) nie mog by podstawa do reklamacji zakupionego sprz皻u.

5. Zdj璚ia produktów s przyk豉dowe, pobierane od producentów sprz皻u. Rozbie積o嗆 mi璠zy zdj璚iem a produktem nie mo瞠 by podstawa do reklamacji.

6. Ka盥y produkt sprzedawany za po鈔ednictwem Sklepu obj皻y jest gwarancj producenta. Okres gwarancji zale篡 od producenta i jest podany na stronie produktu.

7. Uprawnienia z tytu逝 gwarancji nale篡 wykonywa zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej sieci serwisowej. W przypadku awarii sprz皻u nale篡 kierowa si do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce.

8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotycz帷ej uszkodze mechanicznych przesy趾i, które powsta造 podczas transportu, jest spisanie w obecno軼i przedstawiciela firmy dor璚zaj帷ej protoko逝 szkody, o którym mowa w §3 pkt. 3 regulaminu. Klient zobowi您any jest równie, w takim przypadku do niezw這cznego kontaktu z pracownikiem Firmy pod nr telefonu 693 064 975 lub 605 577 300 lub e-mailem na adres biuro@cyfrowyswiat.net.pl. Przy sk豉daniu reklamacji Klient podaje numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy oraz nr przesy趾i.


§5. Polityka prywatno軼i

1. Do realizacji zamówienia Klient zobowi您any jest poda dane osobowe zawieraj帷e wymagane minimum

a. Imi i nazwisko

b. Dok豉dny i aktualny adres

c. Numer telefonu

d. Adres e-mail

2. W przypadku wyboru p豉tno軼i ratalnej 畝giel, o której mowa §3 pkt. 5 d. regulaminu, Klient podaje dane wymagane do sporz康zenia wniosku o kredyt ratalny. Klient akceptuje tym samym polityk prywatno軼i firmy 畝giel S.A.

3. Dane Klienta zostaj przekazane do firm spedycyjnych (DPD, Poczta Polska) w procesie wysy趾i, w celu przekazania towaru na wskazany adres.

4. Firmy wymienione w §5 pkt. 2 oraz pkt. 3 regulaminu nie b璠 wykorzystywa danych klienta w 瘸dnym innym ni podany w w.w. punktach celu. Podanie i przekazanie tych danych jest niezb璠ne do zrealizowania transakcji.

5. Dane podane podczas rejestracji i dokonywania zakupu w Sklepie nie zostan sprzedane ani udost瘼nione firmom trzecim w celach marketingowych.

6. Dane osobowe Klienta mog zosta udzielone Generalnemu Inspektoratowi ochrony Danych Osobowych, w przypadku kontroli przez ten urz康. Dodatkowo w przypadku naruszenia prawa lub z豉maniu regulaminu Sklepu, dane osobowe Klienta mog zosta udost瘼nione wymiarowi sprawiedliwo軼i w celu prowadzenia post瘼owania.

7. Klient ma prawo do wgl康u, zmiany lub usuni璚ia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu.

8. Firma zastrzega sobie wykorzystanie plików cookies, identyfikuj帷ych Klienta w sposób potrzebny do uproszczenia lub umo磧iwienia danej operacji. Warunkiem dzia豉nia Cookiem jest ich akceptacja przez przegl康ark i nie usuwanie ich z dysku.

9. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail Klienta w celu przekazywania informacji o najnowszej ofercie i us逝gach w ramach newslettera, gdy klient wyrazi zgod na udzia w newsletterze.

10. Firma zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatno軼i poprzez opublikowanie zmian w regulaminie i informacje do zarejestrowanych klientów.


§6. Postanowienia ko鎍owe

1. Sklep nie prowadzi handlu wymiennego, ani p豉tno軼i barterowej.

2. Wszelkie informacje na temat sprz皻u w ofercie Sklepu s zgodne z danymi katalogowymi producentów. Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych b喚dów w redagowaniu i publikacji w Sklepie.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy u篡wane s wy陰cznie w celach identyfikacyjnych i mog by zastrze穎nymi znakami towarowymi odpowiednich w豉軼icieli.

4. W sprawach nie uregulowanych powy窺zym regulaminem stosuje si odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego.

5. Z這瞠nie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie przez Klienta powy窺zego regulaminu

 


 

Produkt闚 w sklepie: 218 Ostatnia aktualizacja oferty: 2014/12/22
*Ceny obowi您uj wy陰cznie przy sk豉daniu zam闚ie przez sklep internetowy. Ceny w salonie mog nieznacznie r騜ni si od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpocz璚ia rokowa (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zam闚ie z wa積ych przyczyn ekonomicznych.